U-DM 2018

Uppsala Hundungdom bjuder in till Ungdomsdistriktsmästerskap i rallylydnad


Resultat för tävlingen hittar du här;

RESULTAT U-DM RALLYLYDNAD 2018

 

Den 25 april välkomnar vi alla hundungdomar inom Östra Svealands Hundungdoms distrikt att komma och tävla om titeln ”Årets Distriktmästare” i grenen rallylydnad. Möjlighet finns även att kvala direkt till årets Ungdoms-SM.

Tävlingen kommer att arrangeras på Uppsala Brukshundklubb, med start kl. 18:00. Vi kommer under kvällen ha ett fik öppet med möjlighet att köpa lättare mat, dryck och fika.

Domare för tävlingen är Elisabeth Sterner.*
* Med reservation för ändringar.

Utdrag ur reglerna
Ungdoms-DM är en inofficiell tävling. Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-DM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Villkor för deltagande
För att få delta i Ungdoms-DM krävs medlemskap i en lokalklubb under Östra Svealands Hundungdom. Tävlingen är öppen för alla medlemmar mellan 6 och 25 år.

Anmälan
Sista anmälningstiden har gått ut ( 14 april).

Specifika regler för rallylydnaden
Rallylydnaden körs enligt officiella regler och i en omgång. Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

Bestämmelser för Östra Svealands Hundungdoms Ungdoms-DM

Grenar, genomförande och resultat

Ungdoms-DM är en inofficiell tävling.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-DM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Tävlande har rätt att anmäla till flera grenar (i prioriteringsordning som skall anges vid anmälan). Dock har arrangören ingen skyldighet att anpassa tävlingen därefter. Ungdoms-DM genomförs enligt officiella regler i följande grenar och klasser samt enligt nedanstående tillägg.

Villkor för deltagande

För deltagande i Ungdoms-DM krävs medlemskap i någon lokalklubb under Östra Svealands Hundungdom vilket skall vara löst senast vid anmälningstidens utgång.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar från och med det år den tävlande fyller 6 år till och med det år denne fyller 25 år. Undantag: ingen övre åldersgräns för hjälpförare i rapporthundsklasserna. Hjälpförare över 25 år får däremot inte genomföra lydnadsdelen, budföring eller uppletande.

Ekipaget = förare och hund.

Ungdoms-DM är öppen för alla hundar. Undantag: I grenen Handling ska hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben.

Tik som löper har rätt att delta om inte officiella regler säger annat.

Anmälan

Anmälan sker enligt inbjudan. Arrangören fastställer sista anmälningsdag.

Startavgiften för deltagande på Ungdoms-DM beslutas av arrangören i samråd med distriktsstyrelsen. Vid återbud återbetalas anmälningsavgift endast mot uppvisande av läkar-, och/eller veterinärintyg.

Anmälan till Ungdoms SM sker av ekipage. Det vill säga, förare och hund. Det är inte möjligt att byta vare sig förare eller hund efter det att anmälningstiden gått ut med undantag för teamwork to music och lag agility, se särskilda anvisningar under respektive gren.

Rallylydnad

Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass samt Mästarklass genomförs enligt regler för officiella rallylydnadstävlingar. Tävlingen genomförs i ett heat, där alla ekipage genomför banan en gång. Poängen från heatet avgör de tävlandes placering. Deltagande skall ske i den klass ekipaget skulle ha tävlat i enligt officiella regler. Det är den tävlandes skyldighet att meddela arrangören eventuell uppflyttning snarast, dock senast vid anmälan på tävlingsplatsen.

Vid lika poäng särskiljs de tävlande åt efter poängavdrag baserat på ”helhetsintryck”, där det ekipaget med det minsta poängavdraget vinner. Om de tävlande ändå inte kan skiljas åt gäller omtävlan på den tidigare körda banan tills ekipagen kan skiljas åt. Vid upprepad omtävlan tillåts paus.

Kvalregler till U-SM via U-DM

Att du kvalar till U-SM betyder att distriktet står för kostnaderna för anmälningsavgift, mat och boende. Du får också åka med gratis till U-SM på av distriktet anordnad resa. (När U-SM arrangeras inom vårt eget distrikt ordnas ingen bussresa utan deltagarna får stå för resan själva.) Även om man kvalat till U-SM så måste man fortfarande anmäla sig själv till U-SM! Man behöver dock inte betala något, utan SHU:s kansli skickar en faktura till vårt distrikt.

Observera att om du inte kvalar till U-SM via U-DM så betyder det inte att du inte får vara med på U-SM, man kan fortfarande anmäla sig själv till U-SM.

Stäng meny