Integritetspolicy

Enligt ny personuppgiftslag ((EU) 2016/679) har företag och föreningar fått hårdare krav vid hantering av personuppgifter. Uppsala Hundungdom har därför tagit fram information om hur personuppgifter hanteras inom föreningen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som kan användas för att identifiera en fysisk person. De uppgifter som räknas är till exempel namn adress, personnummer, bilder, telefonnummer, email osv.

Mailen & Formulär

Mejl och formulärsvar som inkommer till Uppsala Hundungdom sparas upp till sex (6) månader efter inkommet datum. Detta för att kunna återkoppla och följa upp ärenden under en tid. Mejl rörande delmedlemskap sparas i ett (1) år från inkommet datum då det medlemskapet sträcker sig över ett (1) år.

UHU-tisdagar

UHU-tisdagar är öppna träningar som pågår några tisdagar under vår- och hösttermin. De uppgifter som sparas är;

  • Kön
  • Födelseår
  • Antal deltagare

Detta sparas för att Uppsala Hundungdom söker bidrag från Studiefrämjandet samt får lokalt aktivitetsstöd från Sveriges Hundungdom (SHU). Denna information sparas i ett (1) år.

Kurser

Större delen av vår kursadministration hanteras via Studiefrämjandet men för att kunna få lokalt aktivitetsstöd från Sveriges Hundungdom (SHU) sparar Uppsala Hundungdom uppgifter. De uppgifter som sparas är;

  • Namn
  • Födelseår
  • Postnummer
  • Antal deltagare under/är 25 år

Denna information sparas i ett (1) år. Detta är för att vi ska kunna få bidrag från kommunen och dom kräver då dessa uppgifter.

Kurser dom vi hanterar administrationen på:
Vi lagrar namn och personnummer för att kunna kontrollera medlemskap och betalningar. Vi lagrar telefon och e-post för att kunna skicka ut information kring kursen samt kunna komma i kontakt med den anmälde ifall att något tillfälle måste ställas in eller om annan viktig information kring kursen dyker upp. Dessa uppgifter sparas i ett (år).

Stäng meny